DZIEŃ OTWARTY WST 

31 maja 2017r.

 Skorzystaj wyjątkowych promocji do 900 zł

 

REGULAMIN PROMOCJI „KORZYSTNIE NA START” W WYŻSZEJ SZKOLE TECHNICZNEJ W KATOWICACH.

Czas trwania 04.05.2017 – 31.05.2017 r.

 

1. Promocja „KORZYSTNIE NA START” dotyczy tych osób, które ubiegają się o przyjęcie na pierwszy rok studiów (licencjackich, inżynierskich bądź jednolitych magisterskich) i obejmuje skorzystanie z promocji do 900 zł (w opłacie wpisowej oraz opłacie czesnego w semestrze pierwszym). 

   a. W okresie promocji opłata wpisowa wynosi 1 zł na każdym kierunku studiów.

   b. Objęta promocją obniżka czesnego wynosi 201 zł w semestrze pierwszym dla kierunków: budownictwo, gospodarka przestrzenna, mechatronika, informatyka.

   c. Objęta promocją obniżka czesnego wynosi 401 zł w semestrze pierwszym dla kierunków: architektura, architektura wnętrz, grafika, wzornictwo.

 

2. W przypadku regulowania czesnego w ratach, promocja o której mowa w pkt 1b i 1c dotyczy ostatniej raty w pierwszym semestrze studiów.

 

3. Do skorzystania z promocji ma prawo kandydat na studia, który zapisze się na studia i złoży wymagane dokumenty w terminie objętym okresem promocji, czyli 04.05.2017 r. – 31.05.2017 r.

 

4. Promocja  skierowana  jest  również  do  tegorocznych  maturzystów,  którzy  nie  otrzymali  jeszcze świadectwa maturalnego i zamierzają studiować w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach.

Osoby te zobowiązane są złożyć wszystkie dokumenty rekrutacyjne, za wyjątkiem świadectwa dojrzałości dołączając oświadczenie o zobowiązaniu dostarczenia brakującego dokumentu w wyznaczonym terminie.

 

5. Promocja „KORZYSTNIE NA START” obejmuje osoby rekrutujące się na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych magisterskich w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach i nie dotyczy osób, które posiadały już status studenta WST.

 

6. Promocja „KORZYSTNIE NA START” nie dotyczy studiów drugiego stopnia oraz podyplomowych i nie łączy się z innymi promocjami.

 

W dniu 31 maja 2017 roku w siedzibie WST miał miejsce drugi w tym roku Dzień Otwarty „Do studiowania jeden krok”.

Wszystkim gościom dziękujemy za przybycie, a studentom za pomoc w organizacji tego dnia.
Trochę naukowo, trochę rozrywkowo przedstawiliśmy „w pigułce” smak studenckiego życia. Przyszłym studentom otworzyliśmy drzwi sal wykładowych, laboratoriów oraz pracowni warsztatowych, w których prowadzone są zajęcia. 
Zainteresowani studiami mogli skorzystać z wyjątkowych promocji, a także uczestniczyć w warsztatach modowych, mechatronicznych bądź rysunkowych, które specjalnie na ten dzień przygotowaliśmy. Wszystkie wykonane projekty zostały ocenione przez naszą kadrę akademicką, a najciekawsze – nagrodzone. 
Uczestnicy Dnia Otwartego mieli do swojej dyspozycji punkt informacyjny. Każdy mógł spotkać się i porozmawiać z wykładowcami oraz studentami Uczelni, którzy chętnie udzielali informacji: jak się studiuje, czy kadra jest bardzo wymagająca, czy poza nauką Uczelnia również organizuje jakieś wydarzenia, eventy dla swojej młodzieży itp.
Cieszymy się, że nasza Uczelnia przypadła Wam do gustu, a wszystkim tegorocznym maturzystom, uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz wszystkim, którzy odwiedzili naszą Uczelnię, dziękujemy za przybycie.
Studia w WST to dobry wybór

  • IMG_5861.JPG
  • IMG_9163.JPG
  • IMG_9187.JPG
  • IMG_9196.JPG
  • IMG_9212.JPG
  • IMG_9213.JPG
  • IMG_9221.JPG
  • IMG_9227.JPG
  • IMG_9235.JPG
  • IMG_9236.JPG