DZIEŃ OTWARTY WST 

8 czerwca 2018r.

 Skorzystaj z wyjątkowych promocji do 900 zł

 

REGULAMIN PROMOCJI „DZIEŃ OTWARTY” W WYŻSZEJ SZKOLE TECHNICZNEJ W KATOWICACH.

Czas trwania 08.06.2018 – 08.06.2018 r.

 

1. Promocja „DZIEŃ OTWARTY” dotyczy tych osób, które ubiegają się o przyjęcie na pierwszy rok studiów (licencjackich, inżynierskich bądź jednolitych magisterskich) i obejmuje skorzystanie z promocji do 900 zł (w opłacie wpisowej oraz opłacie czesnego w semestrze pierwszym). 

   a. w okresie promocji opłata wpisowa wynosi 1 zł na każdym kierunku studiów.

   b. objęta promocją obniżka czesnego wynosi 201 zł w semestrze pierwszym dla kierunków: budownictwo, gospodarka przestrzenna, mechatronika, informatyka.

   c. objęta promocją obniżka czesnego wynosi 401 zł w semestrze pierwszym dla kierunków: architektura, architektura wnętrz, grafika, wzornictwo.

 

2. W przypadku regulowania czesnego w ratach, promocja o której mowa w pkt 1b i 1c dotyczy ostatniej raty w pierwszym semestrze studiów.

 

3. Do skorzystania z promocji ma prawo kandydat na studia, który zapisze się na studia i złoży wymagane dokumenty w terminie objętym okresem promocji, czyli 08.06.2018 – 08.06.2018 r., w godz. 8.30 – 15.30

 

4. Promocja  skierowana  jest  również  do  tegorocznych  maturzystów,  którzy  nie  otrzymali  jeszcze świadectwa maturalnego i zamierzają studiować w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach.

Osoby te zobowiązane są złożyć wszystkie dokumenty rekrutacyjne, za wyjątkiem świadectwa dojrzałości dołączając oświadczenie o zobowiązaniu dostarczenia brakującego dokumentu w wyznaczonym terminie.

 

5. Promocja „DZIEŃ OTWARTY” obejmuje osoby rekrutujące się na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych magisterskich w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach i nie dotyczy osób, które posiadały już status studenta WST.

 

6. W przypadku rezygnacji ze studiów w I semestrze studiów, uczestnik traci przyznany w promocji rabat na opłatę czesnego.

 

7. Promocja „DZIEŃ OTWARTY” nie dotyczy studiów drugiego stopnia i studiów podyplomowych oraz nie łączy się z pozostałymi promocjami Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach (oprócz promocji „SZKOŁA PARTNERSKA”).

 

8. Decyzją Władz Uczelni termin promocji może ulec zmianie, zostać wydłużony lub przedterminowo zakończony.

 

W dniu 8 czerwca 2018 roku w siedzibie Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach miał miejsce drugi w tym roku Dzień Otwarty „Poczuj się studentem”.

 

 


Trochę naukowo, trochę rozrywkowo przedstawiliśmy „w pigułce” smak studenckiego życia. Przyszłym studentom otworzyliśmy drzwi sal wykładowych, laboratoriów oraz pracowni warsztatowych, w których prowadzone są zajęcia. 
Zainteresowani studiami mogli skorzystać z wyjątkowych promocji, a także uczestniczyć w warsztatach modowych, rysunkowych, graficznych bądź rysunkowych, które specjalnie na ten dzień przygotowaliśmy. Odbył się również pokaz mody.
Uczestnicy Dnia Otwartego mieli do swojej dyspozycji punkty informacyjne. Każdy mógł spotkać się i porozmawiać z wykładowcami oraz studentami Uczelni, którzy chętnie udzielali informacji: jak się studiuje, czy kadra jest bardzo wymagająca, czy poza nauką Uczelnia również organizuje jakieś wydarzenia, eventy dla swojej młodzieży itp.

 • _MG_6658.JPG
 • _MG_6660.JPG
 • _MG_6663.JPG
 • _MG_6667.JPG
 • _MG_6668.JPG
 • _MG_6673.JPG
 • _MG_6675.JPG
 • _MG_6709.JPG
 • _MG_6710.JPG
 • _MG_6713.JPG
 • _MG_6715.JPG
 • _MG_6725.JPG
 • _MG_6730.JPG
 • _MG_6737.JPG
 • _MG_6743.JPG
 • _MG_6748.JPG
 • _MG_6750.JPG
 • _MG_6758.JPG
 • _MG_6761.JPG
 • _MG_6767.JPG