DZIEŃ OTWARTY WST 

14 kwietnia 2018r.

 Skorzystaj z wyjątkowych promocji do 900 zł

 

REGULAMIN PROMOCJI „KORZYSTNIE NA START” W WYŻSZEJ SZKOLE TECHNICZNEJ W KATOWICACH.

Czas trwania 14.04.2018 – 15.05.2018 r.

 

1. Promocja „KORZYSTNIE NA START” dotyczy tych osób, które ubiegają się o przyjęcie na pierwszy rok studiów (licencjackich, inżynierskich bądź jednolitych magisterskich) i obejmuje skorzystanie z promocji do 900 zł (w opłacie wpisowej oraz opłacie czesnego w semestrze pierwszym). 

   a. w okresie promocji opłata wpisowa wynosi 1 zł na każdym kierunku studiów.

   b. objęta promocją obniżka czesnego wynosi 201 zł w semestrze pierwszym dla kierunków: budownictwo, gospodarka przestrzenna, mechatronika, informatyka.

   c. objęta promocją obniżka czesnego wynosi 401 zł w semestrze pierwszym dla kierunków: architektura, architektura wnętrz, grafika, wzornictwo.

 

2. W przypadku regulowania czesnego w ratach, promocja o której mowa w pkt 1b i 1c dotyczy ostatniej raty w pierwszym semestrze studiów.

 

3. Do skorzystania z promocji ma prawo kandydat na studia, który zapisze się na studia i złoży wymagane dokumenty w terminie objętym okresem promocji, czyli 14.04.2018 – 15.05.2018 r.

 

4. Promocja  skierowana  jest  również  do  tegorocznych  maturzystów,  którzy  nie  otrzymali  jeszcze świadectwa maturalnego i zamierzają studiować w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach.

Osoby te zobowiązane są złożyć wszystkie dokumenty rekrutacyjne, za wyjątkiem świadectwa dojrzałości dołączając oświadczenie o zobowiązaniu dostarczenia brakującego dokumentu w wyznaczonym terminie.

 

5. Promocja „KORZYSTNIE NA START” obejmuje osoby rekrutujące się na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych magisterskich w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach i nie dotyczy osób, które posiadały już status studenta WST.

 

6. W przypadku rezygnacji ze studiów w I semestrze studiów, uczestnik traci przyznany w promocji rabat na opłatę czesnego.

 

7. Promocja „KORZYSTNIE NA START” nie dotyczy studiów drugiego stopnia i studiów podyplomowych oraz nie łączy się z pozostałymi promocjami Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach (oprócz promocji „SZKOŁA PARTNERSKA”).

 

8. Decyzją Władz Uczelni termin promocji może ulec zmianie, zostać wydłużony lub przedterminowo zakończony.

 

W dniu 14 kwietnia 2018 roku w siedzibie Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach miał miejsce pierwszy w tym roku Dzień Otwarty „Poczuj się studentem”.

 

 


Trochę naukowo, trochę rozrywkowo przedstawiliśmy „w pigułce” smak studenckiego życia. Przyszłym studentom otworzyliśmy drzwi sal wykładowych, laboratoriów oraz pracowni warsztatowych, w których prowadzone są zajęcia. 
Zainteresowani studiami mogli skorzystać z wyjątkowych promocji, a także uczestniczyć w wykładach akademickich, warsztatach modowych, graficznych bądź rysunkowych, które specjalnie na ten dzień przygotowaliśmy. 
Uczestnicy Dnia Otwartego mieli do swojej dyspozycji punkty informacyjne. Każdy mógł spotkać się i porozmawiać z wykładowcami oraz studentami Uczelni, którzy chętnie udzielali informacji: jak się studiuje, czy kadra jest bardzo wymagająca, czy poza nauką Uczelnia również organizuje jakieś wydarzenia, eventy dla swojej młodzieży itp.
Już dzisiaj zapraszamy na kolejny Dzień Otwarty na Wydziale Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych w Katowicach, który odbędzie się 8 czerwca 2018 roku.Wszystkie wydarzenia na bieżąco publikowane są m.in. w aktualnościach na stronie: www.wst.com.pl oraz www.facebook.com/wstkatowice.

 

PROMOCJE

 

Podczas dnia otwartego 14 kwietnia 2018 r. skorzystasz:

 • 1 zł wpisowe na każdy kierunek studiów

 • Obniżka czesnego w wysokości 200zł w semestrze pierwszym dla kierunków: budownictwo, gospodarka przestrzenna, mechtraonika, informatyka

 • Obniżka czesnego w wysokości 400zł w semestrze pierwszym dla kierunków: architektura, architektura wnętrz, wzornictwo, grafika

 
 • IMG_1162.JPG
 • IMG_1164.JPG
 • IMG_1167.JPG
 • IMG_1172.JPG
 • IMG_1173.JPG
 • IMG_1174.JPG
 • IMG_1176.JPG
 • IMG_1181.JPG
 • IMG_1185.JPG
 • IMG_1189.JPG
 • IMG_1194.JPG
 • IMG_1197.JPG
 • IMG_1200.JPG
 • IMG_1202.JPG